Тютюнопроизводителите ще поискат едномесечно удължаване на срока, в който могат да се впишат в националния регистър, съобщи председателят Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев. Липсата на регистрация води до риск от финансови загуби, сподели той.

Цветан Филев припомни какви документи са нужни за вписване в регистъра: „Договор за реализация на тютюна, предварително сключен с търговски оператор, който те си изберат. Документът, удостоверяващ правното основание за ползване на земята, която възнамеряват да разсадят с тютюн за 2021 година“.

Първоначалният срок до 31 март често е недостатъчен и за поредна година браншовата организация ще поиска удължаване до края на април. Практиката сочи, че около 20% от тютюнопроизводителите не се регистрират: „Който не го направи, отглежда тютюн нерегламентирано, незаконно“.

Досега санкционирани няма, но невписаните рискуват да останат без национално подпомагане, ако Брюксел одобри то да продължи и в следващия програмен период, но с референтна дата 2018 г., уточни Филев.