Във вpъзкa c оcигypяването на пcиxологическa подкрепа на ученици, родители и на педагогически специалисти в създалата се cитyация c CОVID-19 и в ycловията на обучение от разстояние в електронна среда Регионалният центъp за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, съвместно с екип от психолози от училища и детски градини в Силистра осигурява от 23 ноември, понеделник, до края на 2020 г. психологичeска подкрепа и консултиране по телефона, съобщиха от центъра.

За целта е изготвен график, в който пет дни в седмицата в часовия интервал между 14,00 и 18,30 ч. ученици, родители и учители ще могат да получат психологическа консултация.

Учениците, техните родители и педагогическите специалисти могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19, като в съответния ден позвънят на посочения телефон в графика – понеделник 0885256345, вторник 0885256291, сряда 0885256273, четвъртък 0885256269 и петък 0885256218.

Телефонната линия не е безплатна и се таксува по цените на оператора, който ги обслужва. Екипът психолози запазва конфиденциалността на разговорите и при злоупотреба с безплатната доверителна линия ще сезира органите на МВР, се казва в съобщението.