Защитените видове птици в Поддържания резерват „Сребърна“ са в размножителен период, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

В смесената колония от чапли птиците мътят. На поколение се радват сивите гъски, които обгрижват малките си. Според специалистите вероятно и къдроглавите пеликани обгрижват малки, като се има предвид, че са загнездили след втората половина на месец февруари. Тази година те са избрали закътана част от резервата и непосредственото им наблюдение е почти невъзможно.

За разлика от предходната година през тази не е имало резки температурни колебания или инциденти. Денем пеликаните могат да се наблюдават във всички водни площи на езерото, докато ловят риба. Обстановката в резервата е спокойна. При ежедневните обходи на територията на резервата през изтеклата седмица не са установени нарушения на режимите в защитената територия, се казва в съобщението.