Почти няма разлика между противоепидемичните мерки досега и описаните в новата заповед на министъра на здравеопазването д-р Костадин Ангелов.

До 11 април ще са преустановени всички видове присъствени учебни занятия в училищата. Забранени са и груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа, както и извънкласните дейности и занимания.

Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Забранени са съборите, фестивалите и др. Ще работят само кина, театри, циркови представления, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице.

Не повече от 15 души се допускат в провеждането на сватби, кръщенета, погребения и други.

Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета им.

Продължават да са затворени дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариетета и нощни барове.

Заведенията за хранене и развлечения се допускат само в откритите им площи, при ограничено работно време в границите между 6,00 и 23,00 ч. и носене на защитни маски от персонала.

На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м, между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат хора под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8,30 и 10,30 ч.