В Съдебната палата на град Силистра за първи път бе реализирана видеоконферентна връзка с новата система за видеоконференция

Прилагането на тази възможност бе инициирано от Апелативен съд-Варна с искане за разпит на вещи лица, организиран чрез видеоконферентна техника.

Председателят на Районен съд-Силистра Мирослав Христов осъществи производството по изпълнението на съдебната поръчка при условията на чл. 149, ал. 8 от НПК.

В реално време съдебният състав на Апелативен съд-Варна проведе връзка със съдебни състави от Районен съд-Силистра и Районен съд-Царево. На вещите лица, изготвили комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза бяха поставени въпроси, на които те отговориха подробно.

Новите възможности за разпити на свидетели, вещи лица и други участници в процесите се осъществяват по проект “Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, който се финансира от Европейския съюз.

Съдебната палата в град Силистра е сред първите оборудвани в страната с модерната техника – камери с висока резолюция, три петдесет и пет инчови телевизора, пулт за управление.

Чрез системата за видеоконференция се пести голям финансов и времеви ресурс, а от особено голямо значение е използването й при извънредно положение в страната, и наложени ограничения, свързани с пандемията от COVID 19 в света.

Наличието на новата придобивка е в обществен интерес и ще улесни работата на всички участници в съдопроизводството в страната и чужбина.