В ход е традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”, а дните 16-22 септември са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност.

По този повод областната дирекция на МВР в Силистра предприема комплекс от мерки за безопасността на децата и опазване на обществения ред във връзка с началото на новата учебна година.

Според полицейската статистика от 01.01.2020 до 31.08.2020 г. в Силистренска област с участието на деца са регистрирани 19 пътнотранспортни произшествия, 10 от които тежки. 11 от децата са участвали в произшествията като пътници, 5 – като водачи и 3 като пешеходци. Няма загинали, но тежко са пострадали 3 деца – две от тях като водачи, едно като пешеходец. Девет от пътнотранспортните произшествия с маловръстни са станали на територията на РУ-Силистра, по пет са на териториите на РУ-Тутракан и РУ-Дулово.

В навечерието на новата учебна година са проведени работни срещи с представители на Регионалното управление на образованието, кметовете на общини и директорите на учебните заведения в областта, на които са обсъдени конкретни дейности за предприемане на допълнителни мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим и недопускането на престъпни посегателства.

В сградите на детските градини и училищата са извършени проверки за отстраняване на евентуални пропуски в охраната и пропускателния режим. Планиран е системен контрол относно забраната за продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца и присъствието на малолетни и непълнолетни в питейните и увеселителни заведения. Предприети са действия за осигуряване на полицейско присъствие с оглед обезпечаване на обществения ред и сигурността в районите на учебните заведения.

Всички дейности са съобразени с обявената извънредна епидемична обстановка и ограниченията срещу разпространението на COVID-19.

Същевременно Пътна полиция провежда традиционната превантивна акция „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!”, която ще продължи до края на октомври т.г. Целта е да се ограничат предпоставките за пътнотранспортни произшествия с деца преди, в началото и по време на учебната година. Съвместно с представители на общините е извършен оглед на сигнализацията, маркировката, уличното осветление и предпазните съоръжения в районите на училищата, за да се отстранят евентуални нередности. Планирани са беседи с ученици от всички училищни степени по безопасност на движението.