Нови правила за работа въведе Районният съд в Силистра във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, съобщи пресцентърът на Окръжния съд.

Съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията работят дистанционно по делата на техния състав. Изключение правят случаите, при които характерът на извършваната дейност налага тяхното присъствие на работното им място. Съдиите следва да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост. Определени са дежурни граждански и наказателни съдии до 4 април.

Работното време на всички деловодства в съда до 2 април е от 10,30 до 12,00 и от 15,00 до 16,30 ч.

Насрочените до 2 април дела в открити съдебни заседания могат да бъдат отлагани при необходимост, като вече призованите участници да бъдат своевременно уведомени за отлагането по телефон и имейл.

Магистратите и съдебните служители от Районния съд в Силистра следва да спазват стриктно всички противоепидемиологични мерки. Задължително е поставянето на предпазни средства при влизане в сградата на съда до нейното напускане. Забранено е събирането на служители и магистрати извън работните им места в сградата. Задължително е спазването на отстояние от поне 1,5 метра от другите хора, намиращи се в сградата.

С оглед ограничаване на притока на външни хора в сградата на съда всички справки да се извършват основно по имейл или телефон, а при невъзможност – на гише в деловодството на съда, се казва в съобщението.

Председателят на Районния съд в Силистра Мирослав Христов призова всички да се отнасят с отговорност, дисциплинираност и разбиране към въведените мерки, тъй като необходимостта от опазване на живота и здравето на хората е най-важна.