В Регионална библиотека „Партений Павлович” е подредена изложба „Народен и безсмъртен”, посветена на 170 годишнината от рождението на Иван Вазов. В изложбата са включени произведения на автора от фондовете на библиотеката.
Творчеството на Вазов е определяно като енциклопедия на българската действителност – природа, език, нрави, политически идеи, националноосвободителни борби, победите и храбростта на младата българска армия – всичко, което присъства в българската действителност, е намерило място в неговите произведения.
Изложбата е подредена тематично. Представени са освен художествени произведения от гениалния поет и писател, негови документи, писма, спомени. Представена е и информация за част от наградите на Вазов. Той е единствения български поет, удостоен със званието „Народен поет”през 1920 година. Това признание се дължи на факта, че Иван Вазов е бил възприеман от своите съвременници не само като писател – той е и духовен водач на нацията. Творчеството му е не само израз на обществените идеи и национален дух, но и съдържа послания към българския народ.
Много от Вазовите стихотворения се разпространяват и се пеят като любими песни още през Априлското въстание. Неговите песни – „Панагюрските въстаници”, „Радецки”, ”Де е България”, са част от българската душевност и са доказателство за неговата вечност.