Достъпът до туристическата инфраструктура и прилежащите територии в района на Поддържания резерват „Сребърна“ е свободен, съобщи пресцентърът на Екоинспекцията в Русе. По време на извънредното положение в страната не са налагани специални ограничения. Препоръчва се при посещенията природолюбителите да спазват стриктно заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на община Силистра за противоепидемични мерки.

Посетителите в защитената територия не трябва да замърсяват с отпадъци и да безпокоят обитателите. Те трябва да спазват и разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите при извършването на любителски риболов в регламентираните за целта участъци, напомнят екоинспекторите.