Проведен бе традиционният ритуал по смяна на ръководството в Ротари клуб Силистра в навечерието на новата Ротарианска година, започваща винаги на 1 юли всяка година: Димитър Свиленов Димитров предаде президентската щафета на Боян Божидаров Боев – президент на клуба за 2020-2021 г. Той е 19-ият в историята на клуба, който ще го представлява в рамките на една година, каквото е изскването на т.нар. ротация в най-голямана хуманитарна организация в света.

Ротари клуб Силистра е създаден през 2000 г. и е учреден (чартиран) 2 години по-късно от Ротари интернешинъл. В момента в клуба членуват представители на различни сфери – икономика, управление на ведомства, производители, застрахователно дело, юрист, журналист и др. От 2005 година насам са проведени близо 25 благотворителни бала за Коледа и Великден в полза на здравни, образователни, спортни, културни и социални адресати общо за близо 100 000 лева.