Предвид въведеното извънредно положение, изплащането на пенсиите за месец април в пощенските станции ще започне на 7 април, вторник, и ще приключи на 23 април, четвъртък, съобщиха от „Български пощи“. Графикът за изплащане на пенсиите обхваща периода до 16 април. На пенсионерите, които не са успели да си получат парите до 16 април е осигурена възможност за получаване на пенсиите между 21 и 23 април включително.

Във връзка с това и с цел опазване на здравето както на клиентите, така и на служителите на дружеството ръководството на „Български пощи“ уведомява стриктно да се спазват изготвените графици за изплащане на пенсии. Графиците са налични във всяка пощенска станция.

Да се спазва безопасно разстояние един от друг от минимум 2 метра и да се носят предпазни средства – маски и ръкавици.

Във връзка с обявеното извънредно положение, за периода на изплащане на пенсиите в пощенските станции ще бъде създадена организация за приоритетно обслужване на клиенти над 60 години от началото на работното време до 12:00 часа, съгласно приложените графици. Клиентите под тази възраст, както и тези, на които се налага да бъдат обслужвани извън графика за пенсии, трябва да посещават пощенските станции след 12,00 ч.

Заедно с пенсиите ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40,00 лв. на 1 246 000 пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за април 2020 г., е в размер до 363,00 лв. включително.