Женското сдружение “Екатерина Каравелова” в Силистра ограничава предлаганите услуги в условия на извънредно положение, съобщиха от сдружението.

Кризисният център в Силистра работи при спазване на противоепидемични мерки за ограничаване на посещенията и излизанията от центъра. Предприети са засилени мерки за почистване и дезинфекция на общите помещения и спалните. Осигурени са предпазни маски и ръкавици за настанените и персонала. Психологическите консултации на настанените се извършват дистанционно.

Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ в Силистра разпространява сред децата правила и норми за предпазване и съхранение на тяхното здраве, предложения за активно и забавно организиране на свободното време, канали за търсене на помощ при нужда. Изработени са вътрешни мерки и правила за оптимизиране работата с потребители за недопускане разпространението на заразата. Преустановена е консултативната работа на терен – мобилната работа в домовете на потребители в общините Силистра, Алфатар, Ситово, Кайнарджа. Преустановена е логистичната подкрепа – съдействие и придружаване на потребители и нуждаещи се хора до служби, институции, лечебни заведения и други.

Консултативна работа с потребители в офиса на ЦОП се осъществява единствено при неотложни случаи при спазване на строг филтър и ползване задължително на лични предпазни средства от специалистите. Консултативна работа с потребителите на ЦОП /деца и семейства/ се осъществява по телефон, скайп /при възможност/.

Отменени са всички групови занимания и дейности в офиса на ЦОП – планирано обучение на кандидат-осиновители, арт-терапия с деца, потребители на ЦОП. Преустановена е социалната дейност, свързана с набиране и предоставяне на дарения на потребители на ЦОП /дрехи, обувки, принадлежности и други/ за ограничаване достъпа на външни хора до услугата.