Народно читалище “Светлина – 1941 г.” в тутраканското село Преславци организира първи Национален кулинарен конкурс на тема “Великденски традиционни козунаци – 2021”, съобщиха от читалището. Желаещите да участват трябва да изпратят рецепта и снимка на имейл: kozunaci-2021@abv.bg.

Провокирани от една различна година, която постави света пред нови предизвикателства, свързани със запазване живота и здравето на хората, през 2021 г. конкурсът се посвещава на традицията, която ще бъде спазена и по време на пандемията.

Снимките и рецептите ще намерят място на „Фейсбук“-страницата на читалището. В конкурса се допускат всички без ограничение на възрастта. Крайният срок за получаване на конкурсните материали изтича в 17,00 ч. на 30 април.