38,2% от педагогическите специалисти и 37% от персонала в учебните заведения в Силистренсксо са били ваксинирани по данни до 15 октомври, съобщиха от Регионалното управление по образование. В статистиката са включени и малко хора с незавършен ваксинационен цикъл.

Данните сочат растеж спрямо месец август, когато делът на ваксинираните педагогически специалисти, включително и с незавършен цикъл, бе 33,3%.

Положителен момент е че вече има и ваксинирани 135 ученици. Ваксинираните ученици от гимназиален етап са 2,2 %. Единични случаи има и на ваксинирани деца над 12 години в основни училища.

Седем са училищата където ваксинираните учители над 50%. Най-високият процент на ваксинирани педагогически специалисти е в Начално училище „Светлина“ в с. Поройно – 85,7%. След тях се подреждат основните училища в селата Ситово, Черник и Брадвари /между 62 и 66%/.

В интервала между 30 и 50% ваксинирани учители са 21 училища. Останалите 16 училища са под 30% ваксинирани учители. От РУО не съобщават кои училища са с най-малко ваксинирани учители и персонал.

На фона на оптимистичната тенденция за ваксиниране в образователната система, като цяло ваксинационният процес в Крайдунавска Добруджа е сред последните в страната с едва 17% ваксинирано население със завършен цикъл. За последните 14 дни заболеваемостта в областта се повиши до 362 души на 100 000.