Първи октомври 1940 г. е знаменателен ден за Силистра. Подписаната в Крайова спогодба между Румъния и България на 7 септември 1940 г. възвръща към Отечеството Южна Добруджа. Възторгът на населението е неописуем при посрещането на българските войски. Гражданските власти започват да функционират нормално. Същият ден е открита телеграфо-пощенска и телефонна станция в гр. Силистра. Въведени са всички служби, с изключение на колетната.

На 2 октомври 1940 г. в града пристига русенския митрополит Михаил, в чието лице силистренци виждат, за пръв път след 22 години, отново български митрополит. Той е посрещнат на пристанището от официалните лица – началникът на гарнизона, всички свободни от наряд офицери, кметът, околийският управител и многохилядно гражданство. Почетна рота му отдава военни почести. Митрополитът произнася прочувствена реч, в която изтъква, че едновременно с освобождаването на града, при силистренци идва Божието слово, българското четмо и писмо. В черквата “Св.св. Петър и Павел” отслужва първата литургия след 1919 г. Същият ден се монтира на пристанището понтон, на който акустира българския параход “Княгиня Евдокия”. В Силистра пристига и директорът на мореплаването в България Славянов, който се заема веднага с уреждането на правилата за корабоплаване по дунавските пристанище от Русе до Силистра.

На 2 октомври са пуснати първите автомобилни рейсови коли в посока към Добрич и Тутракан. Общогражданският комитет, който управлява Силистра вече няколко дни, предава своите книжа на Общината. Остава да функционира само комисията за грижата по правата на населението от Силистренско. Тя събира точни данни за състоянието на пострадалите българи и подготвя условията по настаняването на преселниците от Северна Добруджа. На 3 октомври се отслужва молебен и се произвежда отново парад на войсковите части.

На 4 октомври по цялата нова добруджанска граница се откриват 16 народни кухни за подпомагане на изселниците, които се очаква да дойдат от северните предели на Добруджа. Една година по-късно – 1 октомври 1941 г., са организирани тържества по повод годишнината от деня на Силистра. Те се отличават със своя културен характер, който е сигурен белег на духовната столица на Южна Добруджа – Силистра. Само за една година, изключително със свои средства, силистренци изграждат паметник на Ст.Караджа.

Празнува се и 50-годишния юбилей на прочутото Педагогическо училище, което отново функционира. Към 10.30 ч. на пристанището пристига парахода-дворец “Цар Борис ІІІ”. Гости са: Сл. Поменов, К.Сарафов, проф. Б. Йоцов, проф. Бончо М. Бончев, германският консул д-р Калиш и редица още държавни мъже. Кметът на града Иван Дочев приветства гостите. Сл. Поменов, като представител на Н.В. Царя, открива паметника на Стефан Караджа, поздравява силистренското гражданство от името на цар Борис ІІІ и дарява 10 000 лева за бедните в града. Проф. Б. Йоцов обявява паричен дар от министър-председателя Богдан Филов – 20 000 лева. През целия ден Силистра празнува и възвеличава своя ден – Първи октомври!

Иван Занов