В база за следдипломно обучение на лекари-специализанти по 21 медицински специалности се превръща през следващите 5 години силистренската Многопрофилна болница на активно лечение, съобщиха от здравната институция.

Това става след поредната успешна акредитационна процедура за съответствие с критериите и условията, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала.

“Оценката е заслужено признание за старанията и уменията на екипа ни. Акредитацията дава възможност да се реши и проблемът със сериозния дефицит на млади кадри. Предлагаме им да сключат договори, подпомагаме тяхното обучение със служебни отпуски и финансово, срещу което те се задължават да работят в болницата след защитаване на специалността за срока на подпомагане”, коментира изпълнителният директор на болницата д-р Васил Славов.

Освен клиничното обучение на студенти по професионално направление „Медицина” с образователно-квалификационна степен „магистър“ в силистренската болница ще се обучават и медицински сестри, акушерки и лаборанти.

В момента следдипломна квалификация в Силистра преминават 11 специализанти по 8 специалности, сред които са кардиология, психиатрия, нефрология и др. През миналата година един от завършилите успешно специализацията си по хирургия доктор е останал на работа в силистренската болница. Проблемът с кадрите, както навсякъде в общинските болници, е особено остър и в Силистра, от години коментират местните лекари. Средната възраст на спасителите на човешкото здраве в Крайдунавска Добруджа е над 55 години, като по някои специалности е и над 60.