Финансови дарения бяха направени в полза на Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра в навечерието на 7 април – Световният ден на здравето.

Бизнесменът Александър Сабанов подкрепи с 4000 лева стартиралата в болницата инициатива за закупуване на апарат за ранен скрининг на слуха на недоносените бебета, който ще послужи за начална профилактика и поставяне на навременна диагноза. „По този начин ще дадем шанс за пълноценен живот на децата и техните родители. Проучванията показват, че ако нарушението на слуха се открие и лекува в ранен етап /преди шестия месец на бебето/, речта и езиковите умения на детето до тригодишна възраст ще бъдат сравними с тези на връстниците му с нормален слух. Това изследване е сред задължителните в родилните отделения на редица европейски болници“, заяви директорът на болницата д-р Васил Славов. Необходимата апаратура е на стойност 7500 лв. Ръководството на силистренската болница изказа своята благодарност и към инж. Никола Митиков, управител на „ЗММ Стомана“ АД Силистра, за дарението от 20 000 лв. Половината от тях са лични средства на инж. Митиков, а 10 000 лв. са от представляваното от него предприятие. Волята на дарителя e средствата да бъдат използвани за закупуване на материали за ремонтни дейности в болницата, с което ще се подобри материалната база и така ще бъдат от полза за всички пациенти на лечебното заведение.