Със заповед на председателя на Окръжния съд в Силистра Людмил Хърватев е уреден редът за присъствие в съдебните зали на журналисти и обявяването на съдебни протоколи от проведени заседания при невъзможност от прилагане на някои от мерките.
Това съобщиха от пресслужбата на съда.
Промените са въведени в съответствие с приетите правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия на Висшия съдебен съвет.
При дела със значителен обществен и медиен интерес по решение на съдебния състав в съдебните зали се допускат журналисти след предварителна заявка при стриктно спазване на указанията на здравните органи.
При невъзможност от прилагане на някои от мерките по дела със значителен обществен и медиен интерес съдебният протокол от проведено заседание ще бъде публично обявен незабавно след подписването му.