През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 1 452 лв. за един декар, което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич /2 001 лв./дка/ и преди област Разград /1 168 лв./дка/. В сравнение с 2019 г. средната цена на един декар ниви в областта се увеличава с 3,7%, съобщи отдел „Статистически изследвания Силистра“ към Териториалното статистическо бюро в Русе.

През 2020 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Силистра – 1 605 лв. за един декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар ниви спрямо предходната година е отчетено в община Кайнарджа -19,7%.. В общините Ситово и Тутракан има намаление на цената на сделките със земеделска земя съответно с 18,7% и 2,1%.

През 2020 г. в област Силистра няма сключени сделки за постоянно затревени площи /естествени и изкуствени ливади, мери и пасища/. През миналата година средната цена на наем/аренда на един декар ниви в област Силистра е 69 лв., което нарежда областта на първо място в страната непосредствено пред областите Разград /63 лв./дка/ и Добрич /60 лв./дка/. В сравнение с 2019 г. средната цена на наем/аренда на един декар ниви в областта намалява с 12,7%. През 2020 г. най-висока е цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Главиница и Ситово – по 77 лева за един декар. Най-голямо намаление на цената на наема/арендата на един декар ниви спрямо предходната година има в общините Дулово – 19% и Алфатар – 18,9%. Средната цена за наем/аренда на 1 декар постоянно затревена площ през 2020 г. в област Силистра е 20 лв., и е с 62,3% по-ниска спрямо предходната година.