Слаба, почти нулева реколта от кайсии очакват тази година производителите в Силистренско, където са най-големите масиви с насаждения в страната.

За много от стопаните годината е загубена, опасенията им са, че няма да успеят да покрият разходите си. Там, където  стопаните  успяха да спасят малка част от реколтата, не крият притеснения как ще пласират продукцията си, заради свитото потребление.

Основните причини според производителите са студеното време и сланите в края на март, които буквално съсипали кайсиевите насаждения. По думите на Ридван Кязим, ако миналата година добивът е бил над половин тон от декар, сега с плодовете от едно дърво не може да се запълни даже дъното на кофата.

Освен това, слабо е и търсенето на вкусните плодове. Допълнителни проблеми създават и ограниченията, наложени заради разпространението на корона вируса, той като липсват и румънските търговци на плодове, които са едни от най-големите купувачи на стоката.

Според Димитричка Търпанова – заместник-председател на Добруджанския овощарски съюз, пораженията достигат до 80 на сто главно в районите в крайдунавската част на Силистренска област. За някакъв експорт или по-голям пазар изобщо не може да става дума, просто няма количество.