Седем са многофамилните жилищни сгради с готови документи в Силистра, за които не достигна финансов ресурс в миналия период на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Силистра.

С отварянето на Програмата за енергийна ефективност по Плана за възстановяване и устойчивост на правителството, тези обекти ще са с приоритет, тъй като са преминали цялата документна процедура и са в списъка на чакащите. Община Силистра напомня на всички граждани, обитаващи многофамилни жилищни обекти, които искат да кандидатстват в новия програмен период, че е добре да започнат подготовка по създаване на сдружения на собствениците и съгласно критериите на Регионалното министерство.

С изготвения от правителството План за възстановяване и устойчивост на Република България за първи път ще стартира и програма, която ще даде възможност на гражданите, живеещи в еднофамилни жилищни сгради, да имат достъп до безвъзмездна финансова помощ за саниране. Желаещите да кандидатстват трябва да разполагат с документи – енергийно обследване и технически паспорт на сградата, които се изготвят от проектантски екип.

Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов подчерта, че се очакват подробностите относно продължаването на Програмата и критериите за кандидатстване. В отминалия програмен период по в Силистра бяха обновени 15 многофамилни сгради, а по програмата “Региони в растеж” в момента се работи по още 6 обекта в града.