Близо 80 работници и служители на „ВиК“ ООД в Силистра подадоха заявления за нови лични документи, без да напускат работните си места. Това стана възможно, след като в дружеството бе разрит изнесен временен пункт на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Силистра. Екип от трима служители с мобилна техника прие заявленията на пожелалите нови документи граждани.

След депозирана заявка от ръководството на дружеството служители на Паспортната служба извършиха предварителна обработка на данните от формулярите на гражданите, а това доведе до оптимизиране на процеса на административното обслужване. За удобство заплащането на необходимите такси също се извърши на място чрез ПОС терминално устройство на сектора.

Въведената от сектор „Български документи за самоличност“ услуга за прием на заявления с мобилна техника спестява време и средства на гражданите. Тя е част от специалните организационни мерки, които ОДМВР-Силистра предприе още през месец ноември м.г. във връзка с очакваното натоварване в административното обслужване, особено през летните месеци на 2020 г. До края на месец март административните ръководители на институции и фирми и кметовете на общини и малки населени места все още могат да се възползват от възможността за организиран прием на заявления за чрез мобилна станция, припомнят от сектор „Български документи за самоличност“. За целта е нужно да депозират писмена заявка в деловодството на ОДМВР-Силистра или на електронен адрес silistra@mvr.bg.