Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе изпратиха за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора 4 птици от вида бял щъркел, от които 3 млади и 1 възрастен.

Сигналът за бедстващите птици е подаден от кмета на с. Белица на 12 юли. В него се съобщава за пострадали от токов удар възрастни щъркели – един загинал и един с наранени крайници. Предвид факта, че младите птици в гнездото са в невъзможност да летят и да се хранят самостоятелно, е организирана акция за тяхната евакуация от гнездото.

От кметството в Белица е осигурена необходимата техника, с която експерт на Екоинспекцията е достигнал до птиците. Четирите екземпляра своевременно са транспортирани до Спасителния център. След възстановяването им птиците ще бъдат освободени в природата.

Екоинспекцията и Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора следят случая с друго гнездо в с. Белица, за което имаше съмнения, че малките се отглеждат само от един възрастен. Акцията за прибиране на малките за доотглеждане в центъра е отменена, след като се е появил вторият възрастен щъркел. Подробна информация за реакцията при намиране на животни в безпомощно състояние може да бъде намерена на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/signali/11644-kakvo-da-napravim-kogato-namerim-bedstvashto-zhivotno?