Заседание на Общинския кризисен щаб е проведено в Дулово във връзка с въведените противоепидемични мерки и удължаването им до края на юни, съобщиха от общината.
Общинският щаб е потвърдил решението за спирането на ежеседмичния пазар в сряда и всякакъв вид открити пазари на територията на общината, се казва в съобщението.
В сградата на общината ще продължи изпълнението на въведения специален пропускателен режим към помещенията за плащане на местни данъци и такси и стаите на общинските отдели. На всички служители в общинската администрация и в кметствата са раздадени маски, дезинфекционни материали и ръкавици, извършва се постоянна дезинфекция в сградата. Общината е осигурила маски, които охраната дава на посетители, които нямат. Поставени са и диспенсъри с дезинфекционен гел на входа на общината. Полицейските служители контролират да няма струпване на хора пред и в търговските обекти и на други обществени места. Полицаите са снабдени с ръкавици и маски.
В МБАЛ-Дулово продължава изпълнението на мерките за дезинфекция и всички разпоредби от МЗ. Медицинските работници имат достатъчно количество маски и ръкавици и защитни облекла за еднократна и многократна употреба. За извънредни случаи в сградата на болницата е осигурен специален вход и са подготвени две стаи с по четири легла с медицински екип и респиратори.
Във връзка с отварянето на детските градини от 15 юни е проведена среща с директорите, като кметът на Дулово д-р Юксел Ахмед ги е помолил да разяснят на родителите възможността да не водят децата си, ако има кой да ги гледа. Направено е предварително проучване сред родителите, а детските учителки и персоналът на детските заведения са предприели необходимите мерки за дезинфекция и осигуряване на безопасни условия за децата. Осигурени са безконтактни термометри и ежедневен медицински контрол.