Учениците се разсейват в домашна среда, е един установените проблеми при проучване на мнението на родителите за осъществяваното дистанционно обучение на училищата в Силистренско. Това показва справка от Регионалното управление на образованието в Силистра.
Най-често посочваните проблеми са, че децата в начален етап не са самостоятелни, учениците прекарват много време пред устройства, родителите не са уверени в компетентността си да помагат на учениците по различните учебни предмети. Проблеми създават забавянето или спирането на интернет връзката и старите устройства.
Обхват на ученици от 88 до 100 процента има в 32 училища от общо 45, показва справката. Делът на обхванатите ученици е нараснал на 92 на сто при 90.59 на сто за предходната седмица. В 35 училища се предлагат и дейности за ученици със специални образователни потребности.
Необхванати в дистанционното обучение са 767 ученици. Причина за 102 ученици да не се включат е, че нямат устройства за електронно обучение. Нямат достъп до интернет 82 ученици, а 422 ученици нямат едновременно и двете – устройства и интернет. Други причини са посочили 161 ученици.От необхванатите 767 ученици 60 на сто са обхванати в алтернативни начини на работа – предоставяне на разпечатани материали от образователни медиатори и други служители на училищата и контакт по телефона.