По решение на Светия Синод на Българската православна църква Синодалният културно-просветен отдел обяви традиционния Национален конкурс „Възкресение Христово 2021 г.“

Конкурсът ще се проведе в категориите изобразително изкуство, литература /поезия и проза/ и фотография. В творческата надпревара могат да се включат деца от третите и четвъртите групи на детските градини и ученици от първи до 12-ти клас. Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.

Крайният срок за изплащане на конкурсните творби е 10 април 2021 г., събота, като важи датата на пощенското клеймо на адрес: Културно-просветен отдел, Свети Синод на БПЦ-БП, за Националния конкурс „Възкресение Христово“. Улица „Оборище“ № 4, гр. София 1000, България.

E-mail: skpotdel@bg-patriarshia.bg /само за литературните творби/. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо: заглавие на творбата; трите имена на автора; възраст, група/клас; град /село, област, училище /ОДК/, енорийско училище/клуб; адрес и телефон за връзка с участника или неговия родител; името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

В конкурсния статут се съдържат всички условия и насоки, които са задължителни за участниците и които ще подпомогнат тяхната подготовка в избраните от тях категории. Имената на наградените участници с протокола на журито от съответния раздел ще бъдат качени на 28.04.2021 г. на официалния сайт на Светия Синод – https://bg-patriarshia.bg/news.

В случай, че епидемичната обстановка в страната позволява, награждаването на участниците ще бъде на 23.05.2021 г. /4 Неделя след Пасха – на Разслабления/ в столичния храм „Св. Св. Кирил и Методий“. След награждаването се предвижда откриване на изложба. В случай на забрана за провеждане на организирани събития в страната, наградите ще бъдат изпратени до наградените участници по куриер, като те ще бъдат своевременно уведомени.

Статутът на конкурса предвижда, след изтичане на изложбата, творби от раздели „Изобразително изкуство“ и „Фотография“ да участват в благотворителна разпродажба със социално-милосърдна насоченост към деца в нужда.

Статута на националния конкурс може да прочетете тук – https://bg-patriarshia.bg/orthodox-thought/710.

Вдъхновение и благословен от Бога успех на всички малки и големи участници във Великденския конкурс на светата ни Църква!