Парламентът гласува на първо четене промените в закона за ДДС, предложени от ГЕРБ и Обединените патриоти. Така ДДС за хотели, ресторанти и книги пада от 20 на 9%.

Диференцирането на данъчната ставка беше широко дискутирано на национално ниво, като преди дни някои сериозни бизнес организации се обявиха против предложената мярка.

„Площад Свобода“ потърси за коментар Стефан Железов – един от водещите икономисти в Силистра и Общински съветник от „Демократична България“. Пред нас той изрази опасенията си, че това е ‚бомба със закъснител“.

Ето какво още сподели той пред медията ни.

ДДС е основният приходоизточник в Републиканския бюджет. Главното предимство на сега действащия Закон за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ е неговата неутралност – всички регистрирани лица прилагат единна ставка от 20 %. Изключение е направено единствено за туристически услуги, за които се прилага ставка от 9%.

Превръщането на един бранш в привилегирован ще отвори кутията на Пандора. Много други сектори ще поискат, някои с основание, прилагане на по-ниска ставка на ДДС. Познавайки досегашната практика на г-н Борисов да отстъпва, има вероятност голяма част от тези искания да бъдат удовлетворени и приходната част от бюджета да бъде поставена на изпитание. А ако това доведе до увеличение например на корпоративния данък/данък върху печалбата/, който сега е 10%, България ще загуби едно от малкото си конкурентни предимства.

Нека си представим, че бистро закупува стока за 10 лева без ДДС, плюс 2 лева. ДДС или общо за 12 лв. Продава я за 20 лв. без ДДС /със сто процента надценка/ и начислява ДДС 9% в размер на 1,80 лв.  или общо 21,80 лв.. Освен това приспада ДДС на ел. енергия, вода, консумативи и др. Това означава, че работещите със 100% надценка заведения системно ще възстановяват ДДС от Републиканския бюджет, тъй като начисленият данък върху продажбите 9% ще е по-малък от платения данък на покупките от 20%.

Съществено облекчение за фирмите в ресторантьорския бранш, както и за ред микропредприятия с разнообразни действия, би представлявало вдигане на прага за регистрация по ЗДДС от 50 000 лв. приходи за 12 месеца например на 200 000 лв. Такова предложение отправих преди около 5 години до Народно събрание, като получих отговор с учтив отказ, подписан от председателя на Бюджетната комисия г-жа Менда Стоянова.

Това виждане се споделя и от икономическите специалисти в „Демократична България“. Тази промяна би дала възможност на малките фирми да излязат от обхвата на ЗДДС, намалявайки разходи за плащане на ДДС, счетоводно обслужване и получавайки възможност спокойно да излязат от сивия сектор.

На всеки икономист е известно, че социални политики по отношение на нуждаещи се хора и компании, не се провеждат чрез косвени данъци, какъвто представлява ДДС, а чрез директни плащания към целевите групи. Досега са предложени две такива мерки – 60/40 и 3/10, и смятам, че усилията на правителството трябва да са в тази посока.