Започнаха строително-ремонтните дейности по създаването на нова модерна лаборатория по химия и хранилище за учителите, които предават по предмета ХООС в СУ „Вадил Левски“ в град Дулово.

Училището кандидатства за финансиране и бе одобрено по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“.

Основната задача на училищното ръководство е на базата на съществуващите помещения (кабинет, хранилище, лаборатория) да се обособи съвременен център за обучение по ХООС. При реализиране на проекта да се повиши качеството на образователния процес, а на преподавателите да се предостави възможност да работят по модерен начин, да експериментират и да се радват на постиженията на своите ученици.