„30 години Конституция на Република България – върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права“ бе темата на тазгодишната инициатива на Районния съд в Силистра „Ден на отворените врати“

Гостите бяха приветствани от председателя на съда Мирослав Христов, който представи магистратите, работещи в съда. „…Целта на днешната инициатива е да Ви покажем, че Районен съд – Силистра е солидна институция, в която властва върховенството на Конституцията и спазването на закона, в която справедливостта и добротата са водещите ценности. Важно е да отбележим, че в Конституцията ни, освен основните права са вписани и задълженията на гражданите. За да се развиваме в положителна посока не е достатъчно само да търсим и отстояваме своите права, а да имаме поведение, с което да спазваме правните норми и да зачитаме правата на другите.“, заяви съдия Христов.

Участие в инициативата взеха студенти от силистренския филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Те изслушаха лекции за структурата и работата на съда от съдиите Жанет Борова и Галина Василева. Интересно и разбираемо бяха представени функциите на съдията, съдебните заседатели, прокурора, вещите лица, свидетелите, съдебният секретар. Съдиите разказаха поучителни казуси от практиката си по граждански и наказателни дела, споделяйки мотивите си да вземат решение.

Студентите проявиха интерес по темите за децата и киберпрестъпленията, трафика на хора, детското насилие и насилието спрямо деца, превенцията срещу употребата на наркотични вещества, като пожелаха да участват в предстоящи лекции на магистратите. Те получиха Конституция на Република България, полезни информационни и образователни материали за правата и задълженията на гражданите, и за дейността на съдебната власт.

Денят на отворените врати в Районния съд продължи с ученици от трети класове – „Млади родолюбци“ от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, „Делфини“ и „Мечтатели“ от ОУ „Отец Паисий“.

Децата взеха много активно участие като споделиха с магистратите личното си мнение по вълнуващи казуси. За тях беше полезно да научат какви права имат, как да потърсят и получат помощ в случай, че спрямо тях е упражнена агресия, насилие или е извършено неприемливо деяние. Акцент бе поставен върху важността на общуването и на споделянето, защото това може да предотврати големи проблеми и опасности. „Бъдете разумни и предпазливи. Във всеки случай, в който се чувствате застрашени или дискомфортно – споделяйте и търсете помощ“, бяха съветите на магистратите. Посещението на третокласниците в Съдебната палата сложи началото на инициативата на Районния съд за ранна превенция сред подрастващите, за възпитаване на правна култура и ценностно отношение към действащото законодателство. Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.