Поради ниските температури и паднали слани са нанесени поражения върху кайсиевите насаждения на територията на областта. По данни на земеделски производители пораженията са според фазата на растеж и местоположението на насаждения. Най- големи щети, достигащи до 100 %,  са нанесени в крайдунавската зона.  Освен по кайсиите, поражения са нанесени и по черешите.