Във връзка с обявеното извънредно положение, наложено от разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19, съдилищата в гр. Силистра  преустановяват разглеждането на голяма част от делата в публични съдебни заседания.

            Ограничава се достъпът на гражданите до съдебната зала, както и услугите, които се предоставят от съда. Справки по делата ще се правят по телефон и електронен път. Свидетелства за съдимост ще се изготвят по електронен път.

            Работата на магистратите е организирана на дежурства и чрез графици, а съдебните актове ще се изготвят дистанционно. Всички мерки, касаещи периода на извънредното положение от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. са предмет на заповеди на административните ръководители на Районен и Окръжен съд Силистра от 16.03.2002 г.