Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Теодора Начева обясни ситуацията със заведението „Прего” в Силистра. По повод сигнал до РЗИ е изготвен доклад на инспектор, съгласно който на собственика е съставен акт за неспазване на режима за предлагане на храна в условия на извънредно положение, съобразно заповед на Министерството на здравеопазването.

Според д-р Начева, цитирана от пресцентъра на областната администрация е констатирано, че при осъществяването на инициативата, дълго време преди да започне предоставянето на клиентите на порции с храна, пред заведението се събират много хора, които не спазват дистанция помежду си. Така се оформя опашка, на която предимно възрастни хора престояват, което се отчита като нежелателно събиране на хора на едно място.

От РЗИ твърдят отговорно, че предварително не са уведомени за благородната инициатива. Според предписание на Здравното министерство за режим на работа на подобни обекти – приготвена храна, може да се продава “на гише” и да се разнася, но в случая се раздава и се консумира на същото място, което е причина за струпване на хора. Заведението може да продължи да осъществява инициативата си със социален характер, но при условията на Здравното министерство.

След информацията на РЗИ логично възникват въпросите – след като от заведението се раздават супи вече две седмици и целият град, може би и здравните инспектори, го вижда всеки ден в обедните часове, защо отговорните институции още в началото не организираха правилното осъществяване на инициативата. Информация за това съобщиха някои силистренски медии, още на втория ден. Хората, възползващи се от дарението са надлежно предупредени да си носят от вкъщи съдове за храната. Не прозира ли зад подобен „сигнал“ нечие недоволство, че над 100 силистренци разчитат на този благороден жест и спестяват пари от пенсиите си за храна.