Средно от 500 до над 1000 лева са месечните разходи на силистренските училища за противоепидемични мерки против коронавируса, споделиха училищни директори.

Още през пролетта бюджетите на образователната система усети удара на епидемията и свързаните с нея неизбежни разходи. В спешен порядък навсякъде бяха купени дезинфектанти, маски, шлемове и др. Санитарните възли бяха оборудвани със стойки за течен сапун и други консумативи.

В първите дни на дистанционно обучение лъснаха проблемите с недостига на компютърна техника, както у учениците и учителите, така и в самите училища. Там където я имаше се оказа, че е технологично остаряла, та се наложи да се купува нова. В отдалечени населени места липсваше достъп до интернет. Някои от преподавателите, които минаха на онлайн-обучение, също имаха трудности поради ниска компютърна грамотност.

За щастие дойде лятната ваканция, образователната система в Силистренско си взе глътка време и успя да се подготви за новата учебна година. Със средства от училищните бюджети, благородни спонсори, общински власти и промоции на мобилни оператори, с техника бяха обезпечени бедните ученици. Немалко модерни машини влязоха и в училищата, детските градини и другите образователни институции.

„Над 10 000 лева сме отчели до момента по фактури от началото на пандемията за предпазни средства, дезинфектанти и други консумативи, сподели директорът на СУ „Никола Вапцаров“ Калоян Нейков. Още толкова дадохме от училищния бюджет за компютърна техника за училищни нужди и няколко ученика. Чакаме в скоро време още 10 таблета от министерството. Доскоро бяхме притеснени, че тези непредвидени разходи ще останат за наша сметка, но ето, правителството ще ни ги възстанови. Поради динамично променящата се ситуация действаме от ден за ден и решаваме проблемите в движение. За щастие болните колеги и ученици оздравяват“, внесе доза оптимизъм директорът.

6 900 лева ще бъдат възстановени и на Професионалната гимназия по земеделие „Добруджа“, сподели директорът й Пламен Славов. Средствата ще бъдат разпределени по преценка на училищното ръководство, но вече се знае, че по-голямата част от тях ще отидат за техника.

Общо почти 197 000 лева отпусна правителството за образователната система на Силистренска област за ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на разпространението на коронавируса.

Парите са отпуснати по бюджетите на общините. Община Силистра получава над 68 000 лева, Дуловска – над 54 000, Тутраканска – над 24 000, Кайнарджанска – почти 19 000, Главинишка – почти 17 000, Ситовска – над 11 000 и Алфатарска – над 3000 лева.

В цялата страна за същите разходи общините получават над 12,2 милиона лева. Освен за превенция и ограничаване на вируса, средствата са и за разширяване на възможностите за електронно обучение, преносими компютри и други.