„Лазар весел иде…!“ Под този надслов, в слънчевия и топъл 22 април, в двора на детска градина „Мир“ в Дулово бе отбелязан с празнична музикално-поетична програма Лазаровден и Цветница. Спазвайки дългогодишните тенденции за запознаване на малките възпитаници с народните празници и обичаи ръководството и екипът на детското заведение отново сътвориха истински вълнуващ празник за децата и гостите им. Малките лазарки, облечени в гиздави премени, косите им украсени с пъстри китки и венчета, с кошнички, пълни с пролетни цветя, усмихнаха малки и големи. С лазарски песни и танци създадоха цветно настроение, благославяйки с наричания за здраве, благополучие, плодородие и благоденствие всички, които споделиха празника с децата.