В Силистренско 378 овощари получиха подпомагане в общ размер на 603 025 лева, съобщиха от силистренския офис на Държавен фонд „Земеделие“. За подпомагане по тази схема за държавна помощ в областта са заявени разходи за контрол на вредителите за 2 655 хектара трайни насаждения, в т.ч. кайсии – 1547 ха, сливи – 552 ха, череши – 403 ха, праскови – 57 ха, вишни – 55 ха, ябълки – 28 ха, круши – 8 ха, 12 ха ягоди и маслодайна роза – 2 ха.

От фонда припомниха, че помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта и обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. За този период стопаните получават до 270 лв. на хектар с ДДС за закупени с разходооправдателни документи препарати за борба с вредителите.

Средствата, които се предоставят за втория етап, следва да покрият част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента, в периода на масов листопад и гниене на листата. При този етап финансовата подкрепа е до 100 лв. на хектар с ДДС.

Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от хора, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита. Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения /семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза/. В страната Държавен фонд „Земеделие“ изплати 4 707 534 лв. по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2021 г. Подпомагане получиха общо 3 479 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини. Бюджетът по схемата за 2021 г. е 6 милиона лв.