За първите девет месеца на годината служителите от Регионалната дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра са обслужили общо 419 произшествия, срещу 623 за същия период на 2020 г., сочи статистиката.

Ликвидирани са 82 пожара с материални загуби, които са с 24 по-малко в сравнение с 2020 г. В 190 случая е извършена гасителна дейност на пожари в сухи треви, отпадъци и др., без да са нанесени материални щети, като тези пожари са със 183 по-малко в сравнение с 2020 г. През периода са извършени 27 аварийно-спасителни дейности и в 104 случая е оказана техническа помощ. Излизанията на лъжливи повиквания са 15, с 8 по-малко от 2020 г.

През отчетния период при пожари няма загинали  граждани, през 2020 г. е загинал един. Пострадали през 2021 г. са 4 граждани.

Разпределени по основни отрасли, най-много са пожарите в жилищното стопанство – 50 броя, следват пожарите  в транспорта – 11, селското стопанство – 5 и др.

Най-много са пожарите, предизвикани от късо съединение – 29, небрежност при боравене с открит огън – 16, от техническа неизправност – 10, неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – 6, от строителна неизправност 2 и детска игра с огън – 1 пожар.

Извършени са 17 комплексни проверки на обекти от решаващо значение за икономиката на областта, обекти за масово пребиваване на хора, хотели и общежития, здравни и социални заведения, училища, детски ясли, детски градини и др.

В съответствие с утвърдените графици за контрол на предписаните мероприятия и решаване на възникналите текущи проблеми през периода са извършени 126 контролни и 740 тематични проверки. Връчени са 27 акта за установени административни нарушения по ЗМВР. Извършените организационни, превантивни и контролни мероприятия тази година допринесоха за опазването от пожари на 582 500 дка засети с есенници площи в област Силистра. По време на жътвената кампания бе упражняван ежедневен контрол върху техническата изправност земеделска техника – провериха се 886 броя земеделска техника и др. По време на жътвата тази година не са допуснати пожари в житни блокове.