Новата година по стар стил посрещнаха днес етническите руснаци в село Татарица. По традиция се правят символични “засевки”. Деца посещават домовете и разпръскват просо, слънчоглед, жито или царевица с пожелания за добра и богата година. Домакините дават на децата паричка или лакомства.

Село Татарица е съставно на съседното на Силистра село Айдемир – едно от най-големите села в страната. Населено е с руснаци, дошли по тези земи преди повече от 300 години. Църквата “Покров на Пресвета Богородица” в селото е строена през 1750 г. и няма аналог в страната. За с. Татарица пишат Садък Паша /Чайковски/ през 1842 г. и Константин Иречек – през 1881 г.

Следващият голям празник в Татарица е на 19 януари, когато по стар стил се празнува Богоявление.