През месец юли Сдружение „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ провежда информационна кампания за повишаване на културата на рециклиране сред най-малките – фокус са децата от детските градини на град Силистра, които по интересен начин да бъдат въвлечени към важната тема за разделното сметосъбиране и намаляване на отпадъците.

Актьорите от Драматично-куклен театър Силистра им представят образователната екопостановка „Добрите бобри“, която по атрактивен начин и чрез забавни игри, привлича вниманието на малките зрители по темата и създава навици за разделно събиране на отпадъците. Такса „Вход“ за децата е една празна пластмасова бутилка или друг отпадък, подходящ за рециклиране, който в края на представлението да бъде изхвърлен на правилното място. Кампанията стартира в детска градина „Радост“, където децата изгледаха с интерес представлението и научиха повече за разделното сметосъбиране. Заслужено получиха екосертификат и 2 коша: жълт – за отпадъци от пластмаса и метал и син – за хартия и картон. Малките екогерои обещаха да прилагат наученото и да използват новите кошове с грижа към околната среда и да опазват природата чиста.