Силистренска област е на дъното в класацията по оценки на държавните зрелостни изпити, съобщиха централни медии. Като цяло в страната отчетоха повишение на средните оценки на двата основни изпита, по български език и по избор. От Министерството на образованието определят сесията като „повече от успешна“

Средният успех на матурата по български език и литература /БЕЛ/ е добър 4,20. А този на матурата по избор – много добър 4,84. Най-добре и тази година са се представили учениците от София-град, Смолян и Варна. В дъното на класацията са Кърджали, Търговище и Силистра. Гимназията първенец с най-много ученици с отлични оценки е 91-ва Немска езикова гимназия в София.

От Регионалното управление по образование в Силистра също акцентират върху факта, че средният успех но български език и литература на 701 зрелостници е по-висок от миналата година – 3,863 спрямо 3,773.

Традиционните първенци в областта са ЕГ „Пейо Яворов“ с оценка 5,06, следвана от ПМГ „Св. Кл. Охридски“ със среден успех 4,92. Тази година СУ „Христо Ботев“ от Тутракан с резултат 4,35 измества от третото място Икономическата гимназия „Атанас Буров“.

С най-лоши средни оценки от първия изпит в областта са Земеделската гимназия в Средище и Строителната гимназия в Силистра.

Двойките по БЕЛ са 112 за областта или 15,98% от общия брой оценени работи за областта. Отличните оценки са 49, което е 7% от оценените работи. Останалите оценки се разпределят почти по равно – средните оценки са 29,24%, добрите – 27,39% а много добрите – 20,40%.

412 зрелостници се явили на втория държавен зрелостен изпит по предмет по избор. Средният успех е 4,239 и също е по-висок от миналата година, когато бе 4,115.

Двете профилирани гимназии в Силистра са отново с най-добри резултати и по среден успех на втория държавен зрелостен изпит, на който се явяват всичките им ученици – ЕГ „Пейо Яворов“ – 5,33 и ПМГ „Св. Кл. Охридски“ – 5,08.

Двойките на втория ДЗИ са 34, което се равнява на 8,25% от оценените работи. Този брой е по-малък от миналата година – 57. Няма училище със среден резултат под среден 3. Отново най-много са слабите оценки по география и икономика – 23. Отличните оценки са 75 /18,2%) и са повече от миналата година. Повече от половината отлични оценки са по английски език, за разлика от миналата година, когато това бе биология и здравно образование.

Различният брой на явилите се зрелостници не дава възможност да се правят коректни сравнения между предметите, тъй като оценките не са представителни за випуска като цяло и за отделното училище. Средният успех на 282 зрелостници, явили се на изпит за степен на професионална квалификация е 4,363. Най-висок е средният успех на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – 5,15 на 43 зрелостници. На второ място е ПГПТ „Евлоги Георгиев“ с 5,09 среден резултат на 26 зрелостници. На трето място е СУ „Христо Ботев“, Тутракан със среден резултат 5,00 на 26 зрелостници