Мащабен трансграничен проект на община Силистра за изграждане на мрежа от велоалеи провокира гражданското недоволство. Основният проблем е изграждането на една от тях в непосредствена близост до жилищен блок. За хората е проблем и че не са били информирани предварително за това какво ще се случва в района. Друг коментар е дали въобще е правен някакъв анализ за нуждата от подобна инфраструктура. Отдавна отмина славата на Силистра като град с най-много велосипеди на глава от населението. Днес като че ли автомобилите станаха повече от жителите и има нужда по-скоро от паркинги.

От местната управа отчитат като пропуск липсата на комуникация с гражданите, но продължават изпълнението на проекта. Велоалея минава под прозорците и терасите на жилищен блок на една от най-оживените улици в Силистра – улица „Добрич“. Отнема от зелената площ, лишава живеещите там от паркоместа и по-страшното е, че влиза и в основите на самата сграда, смятат гражданите. Друга невралгична улица със същия проблем е част от „Дръстър“, където велоалеята е „изяла“ тротоара и минувачите ще бъдат принудени да вървят по уличното платно. От Общината са категорични, че са спазени всички процедури и че по проекта са работили най-добрите специалисти.

„Изпълнени са и всички предписания дадени от РДНСК“, заяви зам.-кметът по устройство на териториите инж. Тихомир Борачев. Той направи оглед на терена, за да провери има ли наистина проблем с велоалеята, влизаща в жилищния блок. След това уточни, че опасност за сградата няма – била на кота мазе, а не на кота нула и не засягала живота и здравето на хората, както и стабилността на блока. Освен това – теренът бил общинска собственост, с отстъпено право на строеж и не било нужно общината да информира и да иска разрешение сама от себе си.

Инж. Борачев призна, че е било пропуск липсата на предварителна информация и разговор с хората, но уточни, че проектът не обхваща рехабилитация на тротоарните пространства, но това ще бъде направено за сметка на общинския бюджет.

Трансграничният проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“ стартира преди повече от две години. Общата европейска финансова помощ по проекта е 7 896 727,80 евро, като средствата, които ще получи община Силистра са 3 062 136 евро. Водещ партньор по проекта е община Наводари, а община Силистра е партньор. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Основните дейности, които ще бъдат реализирани по проекта в община Силистра са изграждане на почти 7,4 км мрежа от велоалеи, монтиране на 7 велостоянки. Ще бъдат купени 30 електрически и 30 стандартни велосипеди. В Силистра ще бъде построен соларен паркинг за електроавтомобили. По проекта ще се разработи съвместна стратегия за екологично чист транспорт в трансграничната зона Наводари – Силистра и ще се издаде съвместен туристически наръчник.