От ОДМВР Силистра е създадена необходимата организация във връзка с изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въведоха  противоепидемичните мерки в страната. На входно-изходните пътища на областния център полицейски служители осъществяват строг контрол относно целта на пътуване на гражданите. Изградени са следните контролно-пропускателни пунктове: КПП РПС – на пътя Силистра – Добрич, КПП с. Айдемир, Стопански двор – на пътя Силистра – Русе, КПП на път III-213 на кръстовището с път II-21 и I-7 – на пътя Силистра – Шумен.

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес.

Припомняме, че от 00:00 часа на 21 март през контролно-пропускателни пунктове се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

Декларацията може да бъде изтеглена от интернет страницата на министерството на вътрешните работи.