Дирекция “Инспекция по труда” в Силистра активизира от началото на юни контрола в селското стопанство, съобщиха от инспекцията. Основен акцент при проверките е законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, тъй като селското стопанство е един от най-рисковите сектори по отношение използването на недеклариран труд, се казва в съобщението.

От началото на годината до сега в селското стопанство в Силистренско са извършени 75 проверки, при които са установени 350 нарушения. Случаите на работа без трудови договори в отрасъла са 11, което е повече от 1/3 от всички производства и дейности на територията на област Силистра. Предоставените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за периода са общо 3565, заявени от 58 земеделски стопани основно за отглеждане на винени лозя, ягоди и череши.

Инспекцията по труда напомня на земеделските стопани и тютюнопроизводители, че трябва да наемат работна ръка по силата на трудов договор, като могат да използват всеки от регламентираните в Кодекса на труда видове договори. Освен регистрираните земеделски стопани и регистрираните тютюнопроизводители могат да наемат работници по силата на еднодневни трудови договори.