Със заповед на председателя на Държавната агенция “Архиви” от 1 юни се удължава с 1 месец срокът за използване на читателските карти, издадени през месец март, съобщиха от силистренския отдел на архива.
С 2 месеца се удължава срокът за използване на читателските карти, издадени за срок от 6 и 12 месеца, които включват период на ползване от 9 март до 31 май. Възстановена е работата в структурата на агенцията от 1 юни.
Необходимо е читателите предварително да заявят на електронна поща silistra@archives.government.bg или на телефони 086/822227 и 0886091939 желанието си за посещение в читалнята в Силистра.
В читалните ще се допускат външни лица след дезинфекция на ръцете, с маска, покриваща носа и устата и индивидуални ръкавици.
След приключване на работата с документи и книги от библиотечния фонд те ще се поставят под карантина за 72 часа. Чак след това ще могат да бъдат ползвани от други граждани.
За спазване на социална дистанция в читалнята на Държавен архив – Силистра ще се допускат едновременно до двама читатели – 30 на сто от максималния капацитет на читалнята. Желателно е читателите да ползват собствени писалки за попълване на заявление, вписване и подпис в регистрите.
Няма да се допускат посетители с видими признаци на физическо неразположение.