Срокът на валидност на личните карти и шофьорските книжки, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври, се удължава с 6 месеца. Това съобщават от пресцентъра Областната дирекция на МВР – Силистра.

В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а свидетелствата за управление на МПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Издаването на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на гражданите ще могат да се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.