Интригуваща изложба по повод Деня на будителите откриха в Регионалната библиотека “Партений Павлович” в Силистра. Посетителите могат да разгледат десетки старопечатни издания, печатани и използвани от възрожденските ни будители в средата на 19-ти век. В изложбените витрини са изложени книги по стара българска история, учебници по граматика, математика, аритметика, печатани преди Освобождението през 1878 г.

Голяма част от изданията, пазени във фонда на силистренската градска библиотека са били умело пазени и съхранявани и по време на румънската окупация в началото на 20-ти век. Всички са ценни сами по себе си като издания, дори и да не са уникални и единствени, защото свидетелстват как по време на робство българската книжнина се е опитвала да се наложи и как са се учили българските деца.

„Българска аритметика” от 1856 г., „Българо-френски речник” от 1873 г., „Венец азбучний” от 1855 г. и още над 70 старопечатни книги съхранява в Златния си фонд Регионалната библиотека. „Венец в короната” са трите книжки първо издание на легендарната „Горски пътник” на българския идеолог и създател на организираното революционно движение в България Георги Раковски. Една от книгите е наследство от първата библиотечна сбирка в града, а другите са дарения – от Пирин Бояджиев и от наследници на починал силистренец.

Общо 79 са най-старите книги, съхранявани при строги условия в силистренския храм на книгите и повечето от тях са открити сред хилядите печатни издания, дарени на културното средище. Те са печатани преди 1878 г. и почти всички са първи издания. Допреди години броят им бил по-малък, но през последните 10 години значително се увеличил. Причината е тъжна и прозаична. Повечето от редките издания са били семейна реликва и са се пазили по наследство в старите силистренски родове. Промените през последните години, обаче изгониха младите от града, а техните близки самотни постепенно си отидоха от белия свят. Обикновено внуци и правнуци продават домовете на дедите си и даряват семейната библиотечна сбирка на града без да имат представа какво има в нея. Така ценните екземпляри стигат до Регионалната библиотека и заживяват нов живот, професионално обгрижени и ценени. Всички са обработени с формалинов разтвор и съхранявани в пластмасови пликове, макар, че трябва да са в контролирана среда при температурен и влагов режим, но такава техника в Силистра все още няма. Изложбата от старопечатни издания може да бъде разгледана до края на седмицата.