Пътуването до Гърция е пътуване до изворите на света. От тях отпиха ученици и учители от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ в Силистра, благодарение на проекта „Еразъм +”, който ги отведе в южната ни съседка.

Тони, Йоанна, Калоян и Георги се запознаха със свои съученици от 6 държави и намериха нови приятели. А преподавателите по английски език Маргарита Колева и Веселка Кръстева имаха възможност да усетят атмосферата в гръцкото училище и да обменят опит със свои колеги. Посещението в професионалното училище в град Палама бе интересно, защото позволи на гостите да усетят традициите и извън учебната сфера.

Профилите информатика, машинно и електронно инженерство са свързани с район с богато земеделие и селско стопанство. Групите имаха възможност да видят в околностите на града изградените малки компании, участващи в преработката на тютюн, плодове, зеленчуци и памук. Посетиха Факултета по ветеринарна медицина към университета на Тесалия и Факултета по дървообработване и технологии в мебелната промишленост.

Пътуването в Гърция бе наситено с много емоции от досега с паметници на дълбоката древност. И с желанието на домакините да представят своята страна и да разкажат за нейното минало и за хората днес.