Група ученици от ПГМТ „Вл.Комаров“ – град Силистра, придружавана от двама ръководители, проведе практика в немски компании в рамките на проект 2019-1-BG01-KA102-061597 „Европейският опит и иновации в компютърните технологии и поддръжката на автомобили“, финансиран по линия на програма “Еразъм +“.

Целите на европейския проект са да се повиши нивото на професионални умения на учениците в областта на автомеханиката, мехатрониката и информационните технологии в съответствие с изучаваните от тях специалности, да се подобрят чуждоезиковите компетенции на участниците и уменията им за адаптация и интеграция в интеркултурна среда.

По време на едномесечната практика в град Лайпциг, учениците от специалност „Компютърна техника и технологии“ усвоиха умения за уеб програмиране, запознаха се с гейм дизайна в Macromedia Academy, участваха в уъркшоп по програмиране на роботи в VDI GaraGe, което е новост за тях и надгражда професионалната подготовка в училище.

Учениците от специалности „Автотранспортна техника“ и „Мехатроника“ изучиха тънкостите в компютърната диагностика, ремонта и поддръжката на автомобилите. Усвоиха нови умения да разглобяват и сглобяват на ново двигател на Порше от 911 Turbo автомобил.

Работата на всички ученици и тяхното отлично представяне беше високо оценено от приемащите работодатели и колегите на работните места. В края на мобилността те получиха сертификати от Образователен център за професионално образование „Висамар“ в Германия и „Европас мобилност документи“.