“Стая за щастие, психично здраве и релакс” създаде Ученическият съвет при Общинското общежитие за средношколци “Младост” в Силистра с ръководител Цветелина Василева по проект от общинската конкурсна сесия “Младежта срещу насилието и наркотиците”. Одобреното финансиране е на обща стойност 1656,00 лв. Целите на проекта са създаване на доброволчески клуб “Млад психолог” и за превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред младежите. Това ще се постигне чрез ангажиране на свободното време, поощряване на здравословния начин на живот сред младите хора, реализиране на дейности, развиващи емоционалната интелигентност, справяне със стреса и други психологически похвати.