В 26 училища от общо 44 в Силистренска област и в 10 детски градини от общо 24 има „ситуация“ с коронавирус – поне един карантиниран учител или ученик, съобщиха от Регионалното управление по образование. В 11 от тези общо 36 учебни институции са отбелязани само по 1 карантиниран учител/служител и нито един ученик.

Седем ученици са с положителен тест, а 106 са карантинирани като контактни на съученици или от семействата. Педагогическите специалисти с положителен тест са 47 души, а 12 са карантинирани като контактни. От непедагогическия персонал 11 служители са с положителен тест, а 8 са били контактни. В Силистренска област педагогическият и друг персонал в училищата и детските градини е общо 2358 души.

Утре изтича срокът на единната мярка за всички училища от област Силистра – прекратяване на присъствените занятия за учениците от 5 до 12 клас.