Тя е коренячка-силистренка, позната в града като детска учителка. Дона Недялкова е една от първите в града с висше образование по начална педагогика. От години проявява интерес към обучението и образованието на децата в домашни условия. Има публикувани материали в централния и местния печат, а също и в интернет. Но сред културната общественост на града е по-малко известно, че тя има издадени вече две книги.

Първата й книга е озаглавена „Велики личности, образовани у дома”. Това са биографични очерци за 32 бележити личности, имената на повечето от които са широко известни в света. Гениални математици, физици, химици, композитор, писател. Сред тях са Архимед, Александър Волт, Блез Паскал, Георг Ом, София Ковалевска, Пиер Кюри, Исак Нютон и др. Сред получилите домашно образование от гувернантки, частни учители и родители са трима американски президенти: Джордж Вашингтон, Джеймс Мадисън и Ейбрахам Линкълн. От българите, образовани в къщи, са разгледани биографиите на майстор Кольо Фичето, Захарий Зограф, Алеко Константинов и Райко Джинзифов.

Много търсене в разни източници, труд и интелект е вложила авторката, за да издири бележитите личности, получили предимно домашно обучение. Да изнамери малко известни неща от биографиите им и увлекателно да ги разкаже. Всяка биография е илюстрирана със снимков материал. Книгата разширява познанията и обогатява читателя.

Не само знания, но и опитът от дългогодишна работа с най-малките деца са пресъздадени във втората й книга – „От какво се нуждаят децата?” Вниманието на авторката е насочено предимно към потребностите на децата от 3 до 6-годишна възраст, т.е. обхванатите в детските градини, но разгледаните проблеми с успех могат да се отнасят, както за по-малки, така и за по-големи деца. Като се почне от семейната среда и взаимоотношения, изграждането на навици и качества, работата с трудни, гневни и агресивни деца. С такива, които имат говорни проблеми. В книжката винаги присъстват и родителите. Те трябва добре да познават децата си, за да успеят на формират характера и ценностната им система. В цялата книга като червена нишка прозира обичта на авторката към децата и внушението, че те имат нужда от любов, внимание и разбиране. ”От какво се нуждаят децата?” може да бъде настолно четиво за всеки родител.